Curriculum Vitae

Curriculum Vitae


name
MgA. Martin Šmíd
born
7.10. 1976 in Polička
contact
smidmar@centrum
martinsmid.com
education
1999 Secondary School of Glassmaking, Smetanovo zátiší 470, 462 03 Železný Brod

2003 Faculty of Art and Design, Jana Evangelista Purkyně University, Velká Hradební, 726 01, Ústí nad Labem, Studio of Glassmaking, (Ilja Bílek, Markéta Varadiová)
2005 Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, Rybářská 125, 13, 15, 603 00, Studio of Nonfigural Sculpture (Jan Ambrůz, Pavel Korbička)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


collective exhibitions:
1999 Students of the Glassmaking School, Železný Brod
2002 Graduates of the Glassmaking School, Železný brod
2002 Faculty of Art and Design, Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem

2003 Recultivation, Studio of Glassmaking (Faculty of Art and Design, Jana Evangelista Purkyně University), National Museum of Agriculture Prague

2003 Studio of Glassmaking (Faculty of Art and Design, Jana Evangelista Purkyně University), Uhmenhausen, Germany
2003 Studio of Glassmaking (Faculty of Art and Design, Jana Evangelista Purkyně University), Pécs, Hungary

2004 Studio of Glassmaking (Faculty of Art and Design, Jana Evangelista Purkyně University), Gallery N, Jablonec nad Nisou

2004 Ploma Art, Studio of Nonfigural Sculpture (Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology), House of Arts of Opava
2004 Ploma art , Studio of Nonfigural Sculpture (Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology), Château Čejkovice
2005 Graduates, Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, Gallery Brno
2006 Nothing for show…?, Kateřinská zahrada, Prague

2009 Vysočinou... (Highlands), Municipal Gallery of Plzeň
2009 Vysočinou... (Highlands), Horácká galerie, Nové Město na Moravě
2012 Highlands variations, Horácká galerie, Nové Město na Moravě
2013 Die Landschaft von Vysočina, zeltegenossische Kunst im Landhaus Sant Pelton,Osterreich
2013 Highlands variations, OGV Jihlava

 

solo exhibitions:
2010 Natural 2010, Galerie U Dobrého pastýře, Cultural centrum Brno, Brno

 


symposia:
1996 International Glassmaking Symposium on the Occasion of the 50 th Anniversary of the Glassmaking School in Nový Bor
1997 Glass Engraving Studio, International Symposium Czech Days, Dresden, Germany
2002 Third International Glass Engraving Symposium, Kamenický Šenov

2003 Porta Bohemica, Czech-German Symposium, Řehlovice
2004 Wood, Tomáš Baťa Foundation, International Sculpture Symposium, Zlín
jméno
MgA. Martin Šmíd
narozen
7.10. 1976 v Poličce, žije a pracuje v Jihlavě
kontakt
smidmar@centrum
martinsmid.com
absolvent
1999 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Smetanovo zátiší 470, 462 03, Železný Brod

2003 Fakulta užitého umění a designu, Universita Jana Evangelisty Purkyně, Velká Hradební, 726 01, Ústí nad Labem, Ateliér – Sklo, (Ilja Bílek, Markéta Varadiová)
2005 Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické Brno, Rybářská 125, 13, 15, 603 00, Ateliér nefigurativního sochařství (Jan Ambrůz, Pavel Korbička)skupinové výstavy:
1999 Studenti Sklářské školy, Železný Brod

2002 Absolventi sklářské školy, Železný brod
2002 Fakulty užitých umění a designu, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

2003 Recultivation, Ateliér skla Fakulty užitých umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně,
Národní Zemědělské museum v Praze

2003 Ateliér skla Fakulty užitých umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně,
Uhmenhausen, Německo
2003 Ateliér skla Fakulty užitých umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně,
Pesc, Maďarsko

2004 Ateliér skla Fakulty výtvarných umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně,
Galerie N, Jablonec nad Nisou

2004 Ploma Art, Ateliér nefigurativního sochařství Fakulty výtvarných umění Brno, Dům Umění v Opavě
2004 Ploma art , Ateliér nefigurativního sochařství Fakulty výtvarných umění Brno,
Zámek Čejkovice
2005 Absolventi Fakulty výtvarných umění Brno, Galerie Brno
2006 Nic na odiv….?, Kateřinska zahrada, Praha

2009 Vysočinou... Galerie města Plzně, Plzeň
2009 Vysočinou... Horácká galerie, Nové Město na Moravě
2012 Vysočinské variace, Horácká galerie, Nové Město na Moravě
2013 Die Landschaft von Vysočina, zeltegenossische Kunst im Landhaus Sant Pelton,Osterreich
2013 Vysočinské variace, OGV Jihlava
samostatné výstavy:
2010 Natural 2010, Galerie U Dobrého pastýře, Brněnské kulturní centrum, Brno

sympozia:
1996 účast na Mezinárodním sklářském sympoziu k výročí 50 let založení školy v Novém Boru

1997 Ateliér rytí skla na mezinárodním sympozium – České dny, Dresden, Německo
2002 Třetí mezinárodní sympozium rytého skla, Kamenický Šenov

2003 Porta Bohemica, Česko-německé sympozium v Řehlovicích
2004 Wood, Nadace Tomáše Bati, Mezinárodní sochařské sympozium ve Zlíně